speedtaxi, speed, taxi, transport, przewóz osób, samochód z kierowcą, taxi, gdynia, sopot, reda, szybko, tanio, zamów, przejazd, przejazdy, trójmiasto, speed, drivers, speeddrivers

Regulamin

USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ FIRMĘ SPEED TAXI:

1. W korporacji Speed Taxi nasze taksówki, drobne zakupy , przewóz osób, przewóz zwierząt, przewóz przesyłek, odpalenie auta na kable oraz holowanie można zamówić pod numerem telefonu 733 666 171 lub 53703 8559 oraz za pomocą e-maila: biuro@speedtaxi.com.pl (podczas rezerwacji mailowej czas na przyjęcie rezerwacji wynosi do 24 godz. przy czym brak odpowiedzi e-mail w ciągu 24 godz.oznacza anulację rezerwacji).

2. Podczas telefonicznego zamawiania taksówki przez klienta, zlecenie domyślnie jest przyjmowane pod adres w Gdyni, jeżeli klient nie doprecyzuje informacji o innej miejscowości.

3. Korporacja nie ponosi odpowiedzialności za spóźnienia kierowcy wynikające z przyczyn niezależnych od niej tj. wzmożony ruch drogowy, warunki atmosferyczne bądź awarie pojazdów.

4. Korporacja i kierowcy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w taksówce bądź powierzone kierowcy w ramach usługi przesyłka.

5. Korporacja zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zlecenia bez podania przyczyny. Kierowca zaś ma prawo odmowy zabrania pasażera w przypadkach, które regulują przepisy porządkowe.

6. Cena za kurs podana przez dyspozytora jest ceną orientacyjną i może ulec zmianie w zależności od godziny, dnia tygodnia, zmiany trasy kursu i przepustowości ruchu drogowego, nie dotyczy ceny umownej za kurs.

7. Zastrzegamy sobie prawo do anulacji zlecenia bez podania przyczyny w przypadku gdy wykorzystując wszystkie możliwości nie możemy się z skontaktować z klientem, klient nie odbiera telefonu,ma wyłączony telefon bądź sygnał połączenia jest zajęty .Jak również do blokady numeru bez informowania o tym jego właściciela lub użytkownika.

8. Wszystkie skargi,reklamacje, zażalenia należy składać telefonicznie bądź mailowo na biuro@speedtaxi.com.pl przy czym korporacja zastrzega sobie prawo do 7 dni roboczych na rozpatrzenie zgłoszenia .

9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
Speed Drivers informuje, iż podczas korzystania z Aplikacji, aplikacja wysyła identyfikator aplikacji. Identyfikacja aplikacji jest konieczna do prawidłowego świadczenia usługi. Zawartość identyfikatora aplikacji nie pozwala na identyfikację Użytkownika. W identyfikatorze aplikacji nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe ani żadne osobiste dane Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Aplikacji zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami netykiety.

10. PŁATNOŚCI
W ramach aplikacji Speed Drivers udostępnia wybranym użytkownikom opcję płatności za kurs. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

11. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest: SPEED DRIVERS TAXI MAGDALENA SZCZODROWSKA 80-299 GDAŃSK U.HERY 14/9

płatności speed drivers

Kontakt

obszar speed drivers

Dział obsługi klienta
Zamówienie transportu:

733666171

537038559

Rachunki i faktury:
515- 471-297

biuro@speedtaxi.com.pl

Zatrudnienie: biuro@speedtaxi.com.pl

Wyceń przejazd